Analiza de risc la securitate fizica – Pentru cine e obligatorie?

Societatile comerciale au obligatia de a a detina evaluarea de risc la securitatea fizica, incepand de la data de 1 iulie 2018. De la aceasta data, nu mai este valabila amanarea termenului limita pana la care societatile comerciale infiintate inainte de 16 iunie 2012 erau scutite de realizarea evaluarii de risc la securitatea fizica. Atat analiza de risc cat si masurile de siguranta stipulate de aceasta sunt obligatii ce trebuie indeplinite de catre peste 1.500.000 de entitati, aceasta obligatie aplicandu-se inclusiv pentru punctele de lucru create distinct.

Analiza de risc – definitie

Evaluarea de risc presupune parcurgerea urmatorilor pasi: identificarea tuturor caracteristicilor interne si externe care pot genera sau pot modifica riscurile la securitatea fizica, definirea metodelor si instrumentelor utilizate, stabilirea riscurilor, identificarea potentialelor zone de impact, a evenimentelor, cauzelor si consecintelor acestor riscuri, evaluarea riscurilor, estimarea riscurilor entitatii solicitante si, in final, elaborarea unui Raport de analiza si diminuare a riscurilor.

Costurile analizei

Costurile evaluarii sunt destul de ridicate, incepand de la 95 de euro, depinzand si de factori precum: traseul evaluatorului pana la unitatea evaluata, suprafata unitatii, timpul estimat pentru analiza de risc la securitate fizica. In anumite cazuri, costurile pot include si cheltuielile cu cazarea si masa pe timpul alocat lucrarii.

Asadar, in functie si de tipul de activitate si numarul angajatilor, o analiza poate costa de la 600 de lei, pentru un punct de lucru de maxim 50 metri patrati, ajungand la valori de peste 1000 de lei pentru cladiri ce depasesc 100 metri patrati. Pentru unitatile care depasesc 200 metri patrati, costurile se situeaza intre 2000 si 5000 de lei.

Pentru firmele mari, indiferent de numarul de filiale sau puncte de lucru – spre exemplu in cazul lanturilor de farmacii sau case de pariuri, analiza de risc este obligatorie pentru fiecare dintre acestea.

Costurile unei evaluari de risc depind de dimensiunea (cu cat este mai mare suprafata, cu atat va fi mai mare si pretul) si amplasarea (costuri cu deplasarea) societatii respective, precum si de complexitatea activitatii desfasurate.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *