Ce nu stiati despre planuri si harti cadastrale

Inainte de a incepe procesul de cadastrare generala, OJCGC este responsabil pentru evaluarea si pregatirea documentatiei topografice si cadastrale existente in unitatea administrativa teritoriala.
Analizarea continutului planurilor si hartilor cadastrale care exista se face utilizand mai multe criterii de baza. Cu informatiile acumulate se vor introduce date noi si se va intretine cadastrul general pe suprafata teritoriului administrativ. Criteriile sunt:

  • procentul de modificari ale continutului cadastral, raportat la continutul general pe unitatea de suprafata (km);
  • calitatea suportului planurilor si hartilor;
  • lizibilitatea continutului grafic si textual, gradul de uzura si degradare a acestora.

Cel mai important criteriu dintre cele amintite este procentul de modificare a continului, conform unui specialist in cadastru Craiova. Acesta este criteriul de baza ce trebuie avut in considerare. Pentru a realiza modificarile corespunzator, se vor confrunta planurile si hartile cadastrale existente cu situatia intalnita in teren.

In urma analizei se trag niste concluzii, care apoi vor fi inscrise in caietul de sarcini care face referire la lucrarile cadastrului general. Fiecare executant al lucrarilor va primi rezultatele analizei hartilor cadastrale. Diferite zone din teritoriul administrativ vor fi verificate in teren pentru a putea confrunta planurile cadastrale si topografice si se va verifica cel putin 75% din suprafata terenului in cauza.

Pe durata desfasurarii operatiunilor de confruntare cu situatia din teren un prim aspect este verificarea punctelor geodezice si starea acestora. De asemenea, se verifica daca acestea exista in reteaua de referinta din extravilanul sau din intravilanul unitatii administrativ-teritoriale.

Fiecare modificare constata “din vedere” va fi notata pe copiile planurilor existente ce au fost alese pentru confruntare, stipuleaza FirmeCadastru.net. Se include detalii despre categoria de folosinta si despre delimitarile liniare asupra bunurilor imobile, estimandu-se in procente ce suprafata a fost afectata. Se va determina un procent mediu al modificarilor in ceea ce priveste continutul hartilor si planurilor, stabilindu-se o solutie ce urmeaza a fi adoptata pentru a se asigura o baza cartografica corecta. In acest fel se pot realiza corespunzator lucrarile de introducere si intretinere ale cadastrului general: actualizarea planurilor si hartilor existente sau realizarea altor noi.

Orice executant al lucrarilor va intra in posesia documentelor cadastrale, asa cum mentionam anterior, dar doar pentru o perioada limitata de timp. Documentatia se ofera pe suport de hartie/plastic sau sub forma digitala, atunci cand exista un plan digital. Se intentioneaza transformarea tuturor suporturilor analogice in suport digital prin scanare / vectorizare. Orice modificare care se va constata dupa aceea se va inscrie direct in planul cadastral digital, respectand structura datelor din caietul de sarcini.

Atunci cand se realizeaza planuri cadastrale noi, acestea vor fi efectuate direct in format digital, reprezentand baze de date topografice. Pe de alta parte, informatiile care fac referire la proprietari si la dscrierea imobilului vor reprezenta baze de date text, construindu-se legaturi specifice intre cele doua baze de date.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *